Disclaimer

De Leeuwenkooij is echt een ontwikkelingsinstrument: geschikt om sterktes, zwaktes en ontwikkelingsmogelijkheden op individueel niveau vast te stellen. Toegespitst op 3 à 5 eigenschappen die essentieel zijn voor de deelnemer en de organisatie.

Wil je voor een specifieke functie mensen laten ‘testen’, bijv. wie geschikt/ongeschikt is: dan verwijzen wij graag door naar collega- selectiebureaus.

...