Wie is Erik Kooij?

1. Wat voor werk doe je?

Erik: Naast De Leeuwenkooij heb ik ervaring met…

Trainingen geven

Bijvoorbeeld aan leidinggevenden die willen leren coachen, of aan mensen die hun adviesvaardigheden willen versterken. Voor beiden geldt dat standaardrecepten niet werken. Het gaat om je persoonlijke stijl, hóé je de boodschap brengt en hoe je die afstemt op anderen.

Ik ben gewend om mijn inbreng af te stemmen op de praktijk van individuele deelnemers. Dit betekent dat ik oefeningen vaak aan leerdoelen aanpas of zelfs helemaal opnieuw ontwikkel. Rollenspellen krijgen pas echt meerwaarde als de deelnemer zelf een deel van het script aanlevert. Zo train ik al 20 jaar mensen in  bedrijven, zorg-, overheids- en onderwijsinstellingen. Een selectie: Gemeente Utrecht, Gemeente Werken Rotterdam, Min. van VROM, Holland Casino Groningen, De Jaarbeurs, Fortis, Avans (v/h Hogeschool Brabant), NCOI.

Feedback van deelnemers na een training: “Ervaren, heldere uitleg, nuttige inzichten, relevante voorbeelden, praktische oefeningen”. En na een heisessie: “een groep begeleiden is een vak, bij jou zit ’t in je DNA”.

Intervisiegroepen begeleiden

Collega’s coachen elkaar, op zoek naar oplossingen voor werkgerelateerde problemen en persoonlijke dilemma’s. De kracht van intervisie is dat een zelf gevonden oplossing altijd beter bij je past dan een ‘recept’ dat door een ander wordt aangedragen. Ook het kunnen delen van dilemma’s met collega’s (zonder het gebruikelijke ongevraagde ‘helpen’) is een belangrijke waarde van intervisie.

Ik vind het leuk om het intervisiegesprek te structureren: eerst sturend (‘streng’), later steeds meer aan de groep overlatend. Het gaat daarbij niet alleen om beheersing van de intervisietechniek, maar ook om hoe een groep leert omgaan met verschillen in inbreng, vertrek van leden etc. Naast professionele begeleiding zijn regelmaat en continuïteit daarvoor belangrijke voorwaarden. Bij de Provincie Utrecht en Hulpverleningsdienst Friesland heb ik de afgelopen jaren gezien hoe intervisie zinvol en nuttig ingezet wordt in allerlei lagen van de organisatie.

Feedback na een intervisiecyclus: “Natuurlijk aanwezig, jouw rust en begeleiding stimuleren onze creativiteit, je werkvormen zorgen voor inspiratie en diepgang”.

Coaching

De mensen die ik coach, vergroten hun zelfinzicht en ontdekken nieuwe kanten van zichzelf, in 1 à 2 cycli van 5 gesprekken. Vragen over sturing, groeps- en veranderingsprocessen en individuele casuïstiek (hoe ga ik om met een ‘lastige’ medewerker of collega?) help ik beantwoorden. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt, waaróm ze de dingen doen die ze doen. Mijn vragen zijn onderzoekend en verhelderend.

Af en toe geef ik feedback, zeg ik wat ik waarneem. Ik heb een scherp oog voor details in de communicatie. Bijvoorbeeld of iemand congruent overkomt: zijn uiterlijk gedrag en innerlijke overtuigingen met elkaar in overeenstemming? Ook geef ik soms advies, op basis van mijn ervaringen in andere organisaties. Meedenkend, constructief en toepasbaar.

Een manager die ik ooit coachte zei: “Je luistert, zelfs als je praat”. En over mijn feedback: “Je bent zelf transparant, dat maakt je advies makkelijker te verteren”

Ontwikkelings-assessment

Hoewel deze methode niet bedoeld is voor beoordeling of selectie, voelt het voor een deelnemer soms toch alsof hij beoordeeld wordt. Om dan te laten zien wat je écht in huis hebt, is een ‘veilig’ klimaat vereist (zeker in een groep). Ik ben er goed in om dit te scheppen. Om vervolgens te onderzoeken wat je nog méér kunt, is een ‘lerend’ klimaat nodig. Met creatieve oefeningen, praktische opdrachten en prikkelende vragen help ik dat te bereiken.

Daarbij kunnen ook je zwaktes zichtbaar worden. Of iets wat je wel kunt, maar waar je veel moeite voor moet doen. Het lukt mij meestal om deze ‘valkuilen’ op een acceptabele manier te benoemen. De balans tussen veilig en confronterend wordt het beste bewaakt door samen te werken met een adviseur met een andere, aanvullende stijl, zoals Robert Turk in het Leadership Assessment Center voor De Baak.

Feedback: “Naturel, doordringend tot de kern zonder zweverig te worden, goed op elkaar ingespeeld”

Management Development

MD-trajecten vind ik interessant om te doen vanwege de combinatie van persoonlijke, professionele en organisatie-ontwikkelingsaspecten. De ingrediënten van deze trajecten lijken soms wel eens hetzelfde, de bereiding is wat mij betreft altijd maatwerk. En de persoonlijke vertaling naar de praktijk van de deelnemer is – gelukkig voor een ontwikkelaar zoals ik – altijd uniek!

MD-trajecten heb ik ontworpen en delen ervan (assessment, training, intervisie, coaching) uitgevoerd in verschillende organisaties, zoals De Amersfoortse, Gemeente Utrecht, Monumentenzorg, Philadelphia Zorg, Regionale Brandweer Fryslân. Voor Dynamiek Coaching & Training heb ik een bijdrage verzorgd voor de Raad voor Rechtsbijstand.

Feedback: “Mijn MD-traject voelde als een rotonde, waarin ik de ruimte kreeg om mijn toekomstige weg te zoeken. Erik hielp me om de verschillende afslagen te verkennen, waar nodig nog een rondje te draaien, totdat ik de juiste vervolgroute kon kiezen.

Lees verder »

« Terug naar Over Ons

1 2
...