Wat levert De Leeuwenkooij je op?

  1. Zelfkennis (op een dieper niveau): na afloop wéét je wat je aan kwaliteiten in huis hebt;
  2. Realisme: je ziet ook je beperkingen; acceptatie daarvan kan een heel zinvol resultaat zijn;
  3. Feedback, van de andere deelnemers en begeleiders;
  4. Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin je concreet beschrijft hoe je je verder gaat ontwikkelen;
  5. Kort verslag (max 2 A4), met daarin je profiel en een advies van ons over de haalbaarheid van je plan.

Wat kun je nog meer verwachten?

Focus

Vooraf heb je benoemd welke 3-5 eigenschappen werkelijk relevant zijn in jouw werk en organisatie. Op de vragen die je daarover hebt, krijg je antwoord. Punt.

Duurzame resultaten

Inzichten blijven beter hangen als je ze zelf verworven hebt. Daarom stuur je zoveel mogelijk zelf het programma. De uitkomsten gaan dus niet zozeer óver jou, ze zijn ván jou.

Toekomstgerichte rapportage

Geen beoordeling, dat roept weerstand op. Onze beschrijving stimuleert je om in beweging te blijven. Daarmee kun je 3 tot 5 jaar vooruit, bijv. in de coachingsgesprekken met je leidinggevende.

Kritisch en constructief advies

De ervaren Leeuwencoaches spreken voor jou, directie en management klare taal. Als we je plan haalbaar achten, zeggen we dat. Zo niet, dan zeggen we dat ook.

Aandacht voor groepsdynamica

Waar dat relevant is, doen we cases in een groep. Zo komt de realiteit van het leidinggeven beter aan bod dan in standaard assessments, waarin vaak maar één rollenspel zit (en dan vaak alleen een een-op-een gesprek).

Praktijkgericht

Je oefent, probeert alternatieven uit, in realistische werksimulaties. Veel gangbare competentiescans bestaan uit zitten, praten en tests invullen. In De Leeuwenkooij ga je echt wat dóén.

De ervaring zelf

De verrassing, confrontatie, bevestiging, inspiratie, creativiteit, bezinning, lol, …

Wat kost deelname?

Omdat het programma altijd per persoon gemaakt wordt, is ook de prijs op maat. Ga als vuistregel uit van € 2.700,- per deelnemer, exclusief btw en verblijfskosten. Bij meerdere inschrijvingen tegelijk is korting mogelijk. De Leeuwenkooij Individueel kost iets meer: € 2.950,- . Maar dan is ook werkelijk alles op maat. Natuurlijk krijg je hiervan vooraf een prijsopgave.

Overtuigd?

Maak een afspraak. Daarna maken we graag een offerte, toegesneden op jouw situatie en doelen.

» Wie zijn wij?

...