Ervaringen van deelnemers

“In de Leeuwenkooij en in het advies worden je persoonlijke interesses aangehaald, dat maakt dat het enorm goed beklijft. Leuke en goede coaches: in de pauzes gezellig en relaxt, in het programma professioneel en soms streng. Intensief: waar je in conventionele trainingen deels achterover kunt leunen, gaat het hier 100% van de tijd over jou en je leervraag. Leuke oefeningen, soms speels, soms venijnig moeilijk: d.w.z. bij mij die irritaties opwekkend, die ook in werksituaties leven”.
H. de V., consultant energienetbeheerder

“Na die 2 dagen was mijn rugzak helemaal gevuld. Goed om daar eens de tijd voor te nemen, ik was gewend om altijd maar door te lopen op één spoor…
Terugkijkend (na een half jaar): grootste winst is dat ik nog steeds regelmatig stil sta om in die rugzak te kijken en me af te vragen: Kan ik dit ook ánders aanpakken?”
R.G., afdelingshoofd gemeente

“Door De Leeuwenkooij zie ik wat er al is, welke verschillende kanten ik heb. En wat voor reacties ik oproep. Jullie uitgangspunt is dat het in de kern klopt en dat je van daaruit verder kunt ontwikkelen. Soms wel confronterend, als jullie mijn grenzen opzochten, maar altijd op een veilige manier.
Ook goed dat ik feedback kreeg, waar ik direct wat mee kon; na trainingen of assessments heb ik dat meestal niet.
Na een half jaar: Opvallend dat het zó blijft nawerken! Jullie hebben me dingen aangereikt, waar ik nog lang op terug kan grijpen. Ik ben er als persoon bewuster en sterker door geworden. En rustiger”.

W.L., manager retailorganisatie

“Verbazingwekkend dat ik in zo’n relatief korte periode zoveel heb ontdekt over mezelf. Ik heb het traject ervaren als een ontdekkingstocht, begeleid door zeer capabele en respectvolle coaches. Resultaat: Ik zie mijn kwaliteiten weer, die er mogen zijn, maar ik ken ook de valkuilen/risico’s die eraan verbonden zijn. Ook hebben we mijn waarden en normen kritisch op hun ‘waarheid’ onderzocht. Dat heeft me enorm gesteund, ook omdat dit fantasierijk en zorgvuldig gebeurde. Er is heel goed aangesloten bij de kwetsbare positie, waarin ik me op dat moment bevond. Het voelt alsof je in het midden staat en er van alle kanten een (warm) lampje op je geschenen wordt!”
L.H., manager jeugdzorg

“De mix van verschillende coaches had voor mij echt toegevoegde waarde. Het voelde als een VIP-behandeling, geweldig om met zulke toptrainers te mogen werken! Ik ben ‘mijn leeuw’ behoorlijk tegengekomen hier; jullie tegenspel in oefeningen heeft veel bij me losgemaakt”.
Terugblik (na 3 maanden): “Belangrijk resultaat is dat ik beter weet welk effect mijn houding heeft op anderen. Bijvoorbeeld in conflicten veer ik nu makkelijker mee. Ook heeft ’t me geholpen om de keuze voor een opleiding, waar ik al lang over droomde, nu echt door te zetten”.
S.K., projectleider brandveiligheid gemeente

“Ik heb de Leeuwenkooij als zeer veilig ervaren. De coaches zijn allemaal zeer professioneel en kunnen goed schakelen. Dat heeft mij de ruimte gegeven om te kunnen doen wat ik gedaan heb. Jullie hebben de juiste snaar geraakt. Op dag 2 zijn alle stukjes van de puzzle in elkaar gevallen. Zo heb ik mijn ontwikkelingsplan echt kunnen invullen en ging ik (figuurlijk) met een vol ‘kistje’ naar huis”.
L.V., zelfstandig HRM-professional

“Ik kwam binnen als een leeuw met een splinter in zijn poot… die splinter is er nu uit!
Door omstandigheden zat ik hier op dag 1 met behoorlijk gemengde gevoelens. Ik heb er veel waardering voor hoe jullie op mijn veranderende doelstelling hebben ingespeeld. Bij alle coaches kreeg ik een goed gevoel, ieder heeft duidelijk zijn/haar eigen aanpak. Soms was er wel overlap, maar dat werkte juist goed voor mij. Ik heb jullie allemaal ervaren als spiegels van mijn ziel”.
J.W., teamleider gemeente

“Het was voor mij heel leerzaam. Na dag 1 heb ik het spiegelen (inleven in de ander) toegepast op mijn werk en dat pakte prima uit. En ik weet nu hoe belangrijk het is om vragen te stellen en soms alleen te zwijgen. Vandaag heb ik met 2 coaches geoefend met iets wat ik écht moeilijk vind. Alles bij elkaar behoorlijk vermoeiend. De dag is werkelijk omgevlogen. Ik wil de coaches allemaal bedanken voor jullie geweldige professionele inzet. En ook de andere deelnemers, bedankt voor alles”.
A.B-J., sociaal wijkbeheerder woningcorporatie.

 

...