Vaak gestelde vragen

Wat is het?

 • Een uniek persoonlijk ontwikkelingsprogramma; het beste van training, coaching en assessment gecombineerd
 • Elke deelnemer werkt met 3-6 ervaren coaches, wat voelt als de verschillende baden in een bronnenbad
 • Jij hebt de regie; onze aanpak is steeds afgestemd op jouw vraag en hoe die zich ontwikkelt
 • Veel trainings-/oefenmogelijkheden en ruimte om te experimenteren, individueel of in een groep
 • Zo wordt je ontwikkelingsplan – het fysieke resultaat van De Leeuwenkooij – echt handelingsgericht.

Waarin onderscheidt De Leeuwenkooij zich?

 • 100% maatwerk: ook al zijn er meer deelnemers, elke deelnemer krijgt zijn eigen traject
 • Realisme: onze aanpak doet recht aan de complexiteit van de leidinggevende praktijk
 • Focus: alleen echt essentiële kenmerken, zoals bijv. authenticiteit, komen aan bod
 • Dynamisch: hoe je een groep leidt, onderzoeken we in een groep
 • Synergie: de coaches werken langs verschillende lijnen; deze diversiteit voelt als ‘1+1=3’
 • Pure coaching: we begeleiden je zo, dat je zelf de antwoorden vindt die bij jou passen
 • Draagvlak: de uitkomsten van De Leeuwenkooij gaan niet óver jou, ze zijn ván jou.

Wat levert het op?

1. Zelfkennis: na afloop wéét je op een dieper niveau wat je aan kwaliteiten in huis hebt
2. Realisme: je ziet ook je beperkingen. Acceptatie daarvan is een zinvol resultaat
3. Feedback: van de coaches en (als je dat wil) van andere deelnemers
4. Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin je beschrijft hoe je je concreet verder gaat ontwikkelen
5. Een kort S/Z-profiel en ons ontwikkelingsadvies, toegespitst op de haalbaarheid van je plan.

Bij welke vraagstukken biedt De Leeuwenkooij een oplossing?

 • Individuele loopbaan-/levensloopvragen. 
Bijvoorbeeld als je hierover met je vaste coach of adviseur bent ‘uitgepraat’. De Leeuwenkooij geeft nieuwe en verrassende invalshoeken, vooral omdat we je handelen centraal stellen.
 • Alternatief voor ontwikkelings-asessments. De meeste assessments voelen vaak als standaard, test of klinisch. Gevolg is dat deelnemers proberen hun zwaktes te bedekken of juist enorm hun best gaan doen om er ‘goed’ uit te komen.
  In De Leeuwenkooij voelen mensen zich vrij om zichzelf te laten zien zoals ze zijn.
 • Start van een Cultuur-, MD- of trainee-traject. 
Veel ontwikkeltrajecten beginnen met doelen die zijn aangedragen door anderen, bijv. een cultuuronderzoek met nieuwe competenties, een 360º feedback of ander -‘instrument’. 
In De Leeuwenkooij onderzoek je deze doelen zelf op haalbaarheid en realisme. Zo maak je je de doelen eigen, waardoor je gerichter en gemotiveerder aan een traject begint.
 • Begin van een nieuw seizoen of schooljaar: 
Een logisch moment om de jaardoelen of organisatievisie te vertalen naar individuele ontwikkelingsdoelen. De Leeuwenkooij helpt om eventuele ondersteuningsvragen (coaching/intervisie/opleiding) proactief te benoemen, gericht op wat er komt; i.p.v. er in het jaar pas achter komen dat externe ondersteuning toch gewenst was geweest.
 • Nieuwe taken voor een groep: leidinggevenden of een team. De Leeuwenkooij helpt om te bepalen: wie kan dat al van nature, wie moet er nog wat voor ontwikkelen en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

Voor wie is het programma bedoeld?

Iedereen die anderen leidt. In welke rol/functie je dat doet, maakt niet uit. 
Ondernemers, managers, teamleiders, projectleiders, coördinatoren, maar ook bijvoorbeeld adviseurs, coaches en trainers zijn welkom. 
De Leeuwenkooij is vooral bedoeld voor mensen die ervaren hebben dat leiden méér is dan instrumenten, vaardigheden of gesprekstechnieken. Je voornaamste ‘tool‘ ben je immers zelf…

Hoe beleven mensen De Leeuwenkooij?

Lees de ervaringen van deelnemers (sinds 2011)

Onze eigen ervaring: “Het is iedere keer weer een kick om in dit mooie progamma samen te werken met ervaren collega’s en met zulke gemotiveerde deelnemers!

Dit is pure coaching: aansluiten bij wat er nodig is, in het hier en nu. Eerst vragen wat de deelnemer meeneemt uit het vorige blok en wat hij/zij verder wil onderzoeken. Daar stem je je aanpak op af en dan aan de slag!
Een deel van De Leeuwenkooij-‘magie’ is dat we als coaches van elkaar nauwelijks weten wat de ander voor of na jou doet. Gelukkig ziet Erik dat wel, meekijkend vanuit zijn ‘control room’. 
Juist dat niet-weten maakt dat je er echt bent voor de deelnemer en kunt doen waar je goed in bent. En de deelnemer haalt er altijd een rode draad uit, namelijk dat wat echt relevant is voor hem of haar!”

Hoe ziet het traject er praktisch uit?

 1. Voortraject: altijd eerst een persoonlijk kennismakingsgesprek
 2. Focus-gesprek: dit volgt na aanmelding. Bedoeld om te bepalen welke 3-5 kenmerken echt relevant zijn
 3. Zelfanalyse; daarna breng je je doelen, sterktes/zwaktes en drijfveren in kaart; m.b.v. online tests, vragenlijsten en oefeningen
 4. Dag 1 ‘in’ De Leeuwenkooij: veel doen, ervaren, interactie, reflectie en feedback
 5. Bezinktijd: in de weken daarna leg je je ervaringen vast en schrijf je je ontwikkelingsplan
 6. Leeuwenkooij Dag 2: daarin kun je situaties overdoen, experimenteren, feedback vragen, je plan ‘toetsen’
 7. Het verslag en ons ontwikkelingsadvies krijg je persoonlijk toegestuurd.
 8. Follow-up gesprek (eventueel met je leidinggevende): dit volgt een paar weken daarna.

Wat kost het?

Het programma wordt altijd per persoon op maat gemaakt, dus ook de prijs is op maat.
Ga globaal uit van ± € 2.750,- per deelnemer (in een groep van 3-5), exclusief btw en verblijf.
Je kunt De Leeuwenkooij ook individueel doen, tegen meerprijs (ca. € 2.999,- excl. btw en verblijf).
In dat geval worden ook startdatum, doorlooptijd en locatie helemaal op jouw wensen afgestemd.

Disclaimer

De Leeuwenkooij is echt een ontwikkelingsprogramma; geschikt om sterktes, zwaktes en ontwikkelingsmogelijkheden op individueel niveau vast te stellen. De analyse wordt toegespitst op 3 à 5 eigenschappen, die op dat moment of in de toekomst essentieel zijn voor deelnemer en organisatie. Wil je iemand laten ’testen’, met de vraag of deze persoon geschikt/ongeschikt is voor een specifieke functie? Neem gerust contact op, dan verwijs ik graag door naar collega’s die gespecialiseerd zijn in selectieassessments.

...