Wat levert De Leeuwenkooij op?

  1. Zelfkennis: na afloop wéét je (op een dieper niveau) wat je aan kwaliteiten in huis hebt;
  2. Realisme: je ziet ook je beperkingen; acceptatie daarvan kan een heel zinvol resultaat zijn;
  3. Feedback, van de coaches en van andere deelnemers;
  4. Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin je beschrijft hoe je je concreet verder gaat ontwikkelen;
  5. Een (sterkte/zwakte) profiel en ons ontwikkelingsadvies, m.n. over de haalbaarheid van je plan.

Wat kun je nog meer verwachten?

Focus

Vooraf heb je benoemd welke 3-5 eigenschappen werkelijk relevant zijn in jouw werk en organisatie. Op de vragen die je daarover hebt, krijg je antwoord. Punt.

Duurzame resultaten

Inzichten blijven beter hangen als je ze zelf verworven hebt. Daarom stuur je zoveel mogelijk zelf het programma. De uitkomsten gaan dus niet zozeer óver jou, ze zijn ván jou.

Toekomstgerichte rapportage

Geen beoordeling, dat roept weerstand op. Onze beschrijving stimuleert je om in beweging te blijven. Daarmee kun je 3 tot 5 jaar vooruit, bijv. in de coachingsgesprekken met je leidinggevende.

Kritisch en constructief advies

De ervaren Leeuwencoaches spreken voor jou, directie en management klare taal. Als we je plan haalbaar achten, zeggen we dat. Zo niet, dan zeggen we dat ook.

Aandacht voor groepsdynamica

Waar dat relevant is, doen we cases in een groep. Zo komt de realiteit van het leidinggeven beter aan bod dan in veel assessments, waarin maar één standaard-‘rollenspel’ zit en dan vaak alleen maar een één-op-één gesprek.

Praktijkgericht

Je oefent, probeert alternatieven uit, in realistische werksimulaties. Veel gangbare competentie- en talentenscans bestaan uit zitten, praten of op de computer tests invullen. In De Leeuwenkooij ga je echt wat dóén.

De ervaring zelf

De verrassing, confrontatie, bevestiging, inspiratie, creativiteit, bezinning, lol, …

Wat kost deelname?

Omdat het programma altijd per persoon gemaakt wordt, is ook de prijs op maat. Natuurlijk krijg je vooraf een exacte prijsopgave. Ga als vuistregel uit van € 2.750,- per deelnemer, exclusief btw en verblijfskosten. Bij meerdere inschrijvingen tegelijk is korting mogelijk. Deelnemen aan De Leeuwenkooij Individueel kost € 2.999,- . Maar dan is ook werkelijk alles op maat, ook locatie en data worden dan in overleg gekozen.

Overtuigd?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarna maken we een offerte, toegesneden op jouw situatie en doelen.

» Wie zijn wij?

...